ОРЪЖЕЙНИ МАГАЗИНИ РОС АРМИ

I. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ:

1. Разрешение за придобиване издадено от МВР.
2. Лична карта.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО-СИГНАЛНО И ПНЕВМАТИЧНО ОРЪЖИЕ.

1. Лична карта и навършени 18 години.

2. При оформяне на покупката клиента получава фактура с касова бележка и сертификати съпътстващи оръжието, въз основа на които прави регистрация /уведомление/  на закупеното оръжие в районното управление на МВР по местожителство. Регистрацията е задължителна и в период 14 дневен срок от датата на закупуване  за газ-сигналното оръжие, при пневматичното оръжие се регистрира само това с дулна енергия над 24 джаула.

III. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ:

1. Закон за  оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

2. Закон за лова и опазване на дивеча

3. Закон за частната охранителна дейност